GO INTER TO EMBRACE YOUR KNOWLEDGE WITH WWW.DEKGOINTER.COM

10 อาชีพยอดนิยมที่คนไทยขอวีซ่าไปทำงานในนิวซีแลนด์

Top ten careers

10 อาชีพยอดนิยมที่คนไทยขอวีซ่าไปทำงานในนิวซีแลนด์

สถิตินี้เป็นสถิติล่าสุดที่จัดเก็บช่วง มกราคม 2559 ถึง มกราคม 2560

จาก http://www.migrationstats.com/nz/ จากจำนวนการสมัครขอวีซ่าประเภททำงานที่ได้รับการอนุญาตจำนวน 7,288 ราย  

Statistics

3 อันดับแรก

Chef

Tour Guide

Massage Therapist

chef
tour
massage
พ่อครัว/แม่ครัว
มัคคุเทสก์
พนักงานนวดบำบัด
ผู้จัดการคาเฟ่หรือร้านอาหาร
คนงานไร่องุ่น
ทำงานครัว (Cook)
นักศึกษาฝึกงาน
พนักงานบริษัททำความสะอาด
พนักงานต้อนรับ
แม่บ้าน

ทิ้งข้อความไว้