GO INTER TO EMBRACE YOUR KNOWLEDGE WITH WWW.DEKGOINTER.COM

“ฉันถูกหลอกจากเอเจนต์” ทำไมสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้

เมื่อฉันโดนหลอก

มันเกิดขึ้นได้อย่างไรกัน

wascheat

ทำไมถึงทำกับฉันได้

ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารออนไลน์กันทั่วโลก ทำไมยังเกิดสิ่งเหล่านี้ได้ จะอธิบายให้เข้าใจ การใช้บริการเอเจนต์เสมือนกับการใช้บริการกับคนกลาง ที่จะช่วยติดต่อประสานงานให้กับทางสถาบันการศึกษาไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัย หรือโรงเรียน หรือโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ ในที่นี้จะแยกเป็น 2 กรณี กรณีที่หนึ่งคือการใช้บริการจากเอเจนต์เพื่อหาที่เรียนต่อ และกรณีที่สองคือการใช้บริการจากเอเจนต์เพื่อหาที่เรียนโรงเรียนภาษาอังกฤษ คงปฏิเสธไม่ได้ว่าข้อดีของการใช้เอเจนต์ก็มี เช่น สำหรับคนที่ไม่มีเวลาหาข้อมูล หรือยังไม่เชี่ยวชาญทางด้านภาษา เอเจนต์จะช่วยหาข้อมูลให้และอาจจะบริการเรื่องของการแปลเอกสารให้อีกด้วย โดยปกติแล้วเอเจนต์จะได้รับค่าคอมมิชชั่นจากทางโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยต่างๆ ดังนั้นก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมาเรียกเก็บกับผู้ที่ต้องการเรียน เอเจนต์บางคนใจดีมีส่วนลดให้อีกด้วย แต่ถ้าไปสมัครเองก็จะไม่มีส่วนลดใดๆ เหตุที่ทางโรงเรียนจ่ายค่าคอมมิชชั่นก็เพราะว่าการเปิดธุรกิจในต่างประเทศนั้นมีค่าใช้จ่ายมาก ดังนั้นการจ่ายค่าคอมมิชชั่นเล็กๆน้อยก็อาจช่วยให้หาลูกค้าในต่างประเทศได้

ในกระบวนการของการดำเนินการเรื่องเอกสารเอเจนต์จะต้องคอยอธิบายให้ผู้ใช้บริการทราบถึงกระบวนการและความชัดเจนในการเดินเรื่อง โดยเฉพาะเรื่องของกระบวนการชำระเงิน และการขอวีซ่า ปกติแล้วการขอวีซ่าเป็นหน้าที่ของผู้ขอเอง และเอเจนต์ไม่สามารถการันตีได้ว่าจะผ่านเสมอไป ถ้านักเรียนบางคนได้รับคำแนะนำว่าเอเจนต์จะช่วยเหลือ ขอให้ระวังวิธีการที่จะถูกช่วยเหลือ เช่น การปลอมแปลงเอกสารใบรับรองสถานะทางการเงิน มันไม่คุ้มกันเลยสำหรับนักเรียน การถูกปฏิเสธวีซ่าจะต้องเสียสิทธิในการยื่นขอซึ่งอาจจะต้องรอเว้นระยะไปหลายปี แต่ถ้าการปฏิเสธวีซ่าเป็นกรณีที่สามารถหาเอกสารมาสนับสนุนเพิ่มเติมได้ ก็สามารถยื่นขอใหม่ได้ โดยปกติการปฏิเสธวีซ่าทุกครั้งจะมีการแจ้งเหตุผลมาด้วยเสมอ ซึ่งก็สามารถนำไปแก้ไขปรับปรุงเอกสารให้เป็นไปตามความต้องการของสถานฑูตได้

การดำเนินการทางด้านการขอวีซ่า จะเกิดขึ้นเมื่อทางผู้เรียนได้ชำระเงินให้กับสถาบันการศึกษาเรียบร้อยแล้ว ซึ่งกรณีเรียนต่อจะชัดเจนในการจัดการเพราะเอกสารเรียกเก็บเงินต่างๆจะถูกเรียกจากสถานศึกษาไปที่ผู้สมัครเรียนโดยตรง ส่วนการสมัครเรียนภาษาอังกฤษนั้นส่วนใหญ่แล้วทางเอเจนต์จะจัดส่งเอกสารการสมัครและเก็บเงินเองทั้งหมดจากผู้เรียนแล้วค่อยส่งเอกสารต่างๆพร้อมค่าเล่าเรียนให้กับสถาบันสอนภาษา แล้วหลังจากนั้นสถาบันสอนภาษาจึงจะส่งหนังสือเพื่อขอวีซ่าให้กับเอเจนต์ซึ่งเอเจนต์จะส่งให้ผู้สมัครต่อไป

จะเห็นได้ว่า การสมัครเรียนภาษาอังกฤษดูน่ากลัวกว่าการสมัครเรียนต่อต่างประเทศค่อนข้างมาก หากเอเจนต์ไม่ทำเอกสารแจ้งและชำระเงินไปยังทางโรงเรียนแล้ว ก็จะทำให้กระบวนการดำเนินการยื่นขอวีซ่ายาวนานออกไป ดังนั้นการเลือกเอเจนต์ที่เชื่อถือได้จะมีความปลอดภัยมากขึ้น ถึงแม้จะใช้บริษัทใหญ่แค่ไหนโอกาสที่จะโดนหลอกก็มีถ้าเจ้าหน้าที่ของบริษัททำงานไม่ซื่อสัตย์ ดังนั้นทางที่ดีคือจะต้องรู้จักสังเกตและสอบถามเป็นระยะๆ และต้องมั่นใจว่าเอเจนต์รายนั้นไม่มีทางปิดออฟฟิตหนี หรือลาออกจากงานกลางคัน เอาเป็นว่าต้องทราบหลักแหล่งหรือที่อยู่ของเอเจนต์ถึงจะพอเชื่อถือได้  ส่วนเรื่องของการชำระเงินนั้นถึงแม้เอเจนต์อาจจะรับแทนแต่ก็มีหลักฐานที่แสดงการชำระซึ่งสามารถเอาผิดกับเอเจนต์ได้ในทางแพ่ง

อีกปัญหาหนึ่งที่พบคือการขอเงินคืน เช่น ยกเลิกการไปเรียน หรือมีเหตุที่ไม่สามารถทำให้เดินทางไปเรียนได้ ในกรณีนี้ผู้สมัครจะต้องศึกษากระบวนการดำเนินการขอคืนเงิน ซึ่งแต่ละสถาบันจะกำหนดไว้แตกต่างกัน และมีเงื่อนไขการคืนต่างกันไปตามแต่กรณี เวลาที่จะได้เงินคืนนั้นก็ขึ้นกับกระบวนการของแต่ละสถาบัน ซึ่งบางสถาบันอาจจะต้องรอนานเป็นเวลาถึงสามเดือนขึ้นไป

กระบวนการสำคัญในการติดต่อสถาบันการศึกษา

สมัครเรียน เอเจนต์ช่วยท่านเตรียมเอกสารได้

ชำระเงินให้กับโรงเรียน 

รอหนังสือประกอบการยื่นขอวีซ่าจากทางสถาบัน

"ไม่อยากโดนหลอก หรือโดนหลอกไปแล้วจะทำอย่างไรได้บ้าง"

Certificate

แจ้งทางสถาบัน  แต่ต่างประเทศเขาก็คงทำได้แค่การยกเลิกสัญญาการเป็นตัวแทน  แต่บางทีเอเจนต์รายนั้นไม่ได้เป็นเอเจนต์ของสถาบันก็ได้ การป้องกันที่อาจจะทำได้คือก่อนใช้บริการอาจขอดูใบประกาศ (Certificate) ถ้าเป็นโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษมักจะมีใบประกาศหรือสัญญาระหว่างสถาบันและเอเจนต์

แจ้งตำรวจ

แจ้งตำรวจ โดยเก็บหลักฐานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงินเงิน  ซึ่งก็ต้องรอกระบวนการสอบสวนติดตามจนกว่าจะเจอตัวเพื่อดำเนินคดี

“ฉันถูกหลอกจากเอเจนต์” ทำไมสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้

เมื่อฉันโดนหลอก มันเกิดขึ้นได้อย่างไรกัน ทำไมถึงทำกับฉั…

10 อาชีพยอดนิยมที่คนไทยขอวีซ่าไปทำงานในนิวซีแลนด์

Top ten careers 10 อาชีพยอดนิยมที่คนไทยขอวีซ่าไปทำงานใน…

สถิตินักเรียนทุนที่กำลังศึกษาด้วยทุนรัฐบาลไทย สำรวจปี 2560

สถิตินักเรียนทุน ใครไปเรียนที่ไหนบ้าง มาดูกัน สถิตินี้เ…

ระบบการศึกษาประเทศเยอรมันนี

Kindergarten ระดับอนุบาล หรือก่อนเข้าโรงเรียน อายุ 3-5 …

การรับเข้าศึกษาต่อแบบมีเงื่อนไข

  การรับเข้าศึกษาต่อแบบมีเงื่อนไข (Conditional adm…

ระบบการศึกษาในประเทศนิวซีแลนด์

ระบบการศึกษาของประเทศนิวซีแลนด์ ในมัธยมศึกษาตอนปลายนั้น…

แพลตฟอร์มโอนเงินค่าเล่าเรียนกับ Cohort Go

บริษัท Cohort Go ได้ทำการพัฒนาแพลตฟอร์มการเงินสำหรับการ…

เรียนอินเตอร์ในไทยกับการเทียบวุฒิการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนนานาชาติ

ปัจจุบันมีโรงเรียนทางเลือกมากขึ้นเช่น โรงเรียนสอนหลักสู…

อยากเรียนต่างประเทศ ไม่มีตังค์ ทำไงดี

โอกาสที่จะเรียนต่อในการศึกษาต่อต่างประเทศโดยใช้เงินน้อย…

ทิ้งข้อความไว้