GO INTER TO EMBRACE YOUR KNOWLEDGE WITH WWW.DEKGOINTER.COM

ลงทะเบียนถาม-ตอบกระทู้

ผู้ใช้ทุกคน จะต้องลงทะเบียนกับ Dek go inter ก่อนนะครับ ถึงจะสามารถตั้งกระทู้ใหม่ได้
ส่วนการตอบกระทู้ ไม่ต้องลงทะเบียนก็ตอบได้ แต่ขอให้ใช้คำสุภาพนะครับ

ขอบคุณครับ

Dek go inter