GO INTER TO EMBRACE YOUR KNOWLEDGE WITH WWW.DEKGOINTER.COM

การทำวีซ่าไปต่างประเทศ VISA

จะโกอินเตอร์ จะทำวีซ่า

เดี๋ยวนี้สบายแล้ว หลายประเทศทำผ่านออนไลน์  จะไปต่างประเทศเรื่องวีซ่าสำคัญมาก ไม่มีก็อดไป 

จะทำวีซ่าได้เมื่อไหร่

อยู่ดีๆ คงไม่มีใครให้คุณเข้าประเทศเขาง่ายๆ แน่ จะทำได้ก็ต้องมีจดหมายรับรองว่าคุณจะเข้าไปประเทศเขาเพื่อวัตถุประสงค์ใด คนที่จะไปเรียนภาษาอังกฤษและเรียนต่อจะต้องมีจดหมายที่ทางสถาบันการศึกษาส่งมาให้เพื่อนำไปขอวีซ่า  แต่เขาจะส่งให้คุณก็ต้องทำตามเงื่อนไขบางอย่างของสถาบันการศึกษา ซึ่งอาจจะแตกต่างกันไป เช่น สถาบันอาจเรียกการชำระเงินค่าเล่าเรียนทั้งหมดหรือบางส่วนก่อนออกเอกสารให้คุณ  หรือบางสถาบันอาจเรียกค่าธรรมเนียมออกจดหมายเพื่อรับรองการขอวีซ่าโดยที่ยังไม่มีการชำระค่าเล่าเรียน (ซึ่งหาได้น้อยมาก)

 

วีซ่าไปต่างประเทศ

ผู้จะไปเรียนภาษาอังกฤษกับคอร์สระยะสั้นและคอร์สระยะยาว รวมทั้งศึกษาต่อ จะต้องทำวีซ่าให้ถูกประเภท ในการเรียนภาษาอังกฤษ และเรียนต่อมักกำหนดประเภทวีซ่าที่แตกต่างกัน  และการขอวีซ่าก็อาจจะแตกต่างกันไปตามประเทศ ส่วนใหญ่วีซ่าสำหรับนักเรียนที่จะเรียนต่อมักอนุญาตให้ทำงานได้ สำหรับการเรียนคอร์สภาษาอังกฤษมีบางประเทศที่อนุญาตและบางประเทศที่ไม่อนุญาต

 

เอกสารในการขอวีซ่า

จะมีความแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ สิ่งที่ต้องจัดเตรียมเบื้องต้น

  • เอกสารส่วนตัว เช่น สำเนาพาสปอร์ต ภาพถ่าย  
  • จดหมายรับรองจากทางสถาบันที่จะเดินทางไปศึกษา 
  • หลักฐานหรือเอกสารแสดงความสามารถทางการเงิน เช่น ใบรับรองสถานภาพการเงินจากสถาบันการเงิน  ใบรับรองเงินเดือน  สำหรับเด็กๆที่ไม่มีรายได้ ก็ต้องใช้เอกสารของผู้ปกครองที่จะสนับสนุน
  • แบบฟอร์มที่ใช้ในการขอวีซ่า และแบบฟอร์มอื่นๆที่จำเป็นเพิ่มเติมเช่น แบบฟอร์มการตรวจสุขภาพ (ขึ้นกับประเภทวีซ่าที่ขอ)

 

 

สำนักงานตัวแทนหรือสถานฑูตที่รับยื่นวีซ่าของประเทศต่างๆ

ในยุคที่ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่ Thailand 4.0 ทุกอย่างจะเป็นดิจิทัล การขอยื่นวีซ่าในบางประเทศจะต้องทำการยื่นผ่านสำนักงานตัวแทน แต่ผู้ที่จะพิจารณาวีซ่าคือสถานฑูต

เอเจนต์รับทำเอกสารวีซ่าที่สนใจลงโฆษณากับ Dek go inter

ติดต่อสอบถามได้ที่นี่ เรามีบริการที่จะช่วยท่านในการทำธุรกิจ   เพื่อให้ท่านเป็นที่รู้จักและได้รับการแนะนำจากลูกค้ามากขึ้น  อีกทั้งช่วยให้ท่านสามารถนำข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงการใช้บริการของท่านต่อไป 

กรุณากรอกชื่อของคุณ.
กรุณาใส่ข้อความ

ก่อนยื่นวีซ่าต้องพิจารณาเรื่องเหล่านี้

01

การเตรียมเอกสาร

อ่านคำแนะนำของแต่ละที่ ที่รับยื่น เตรียมเอกสารให้พร้อม โดยเฉพาะเรื่องการเงิน เอกสารต่างๆต้องแสดงความบริสุทธิ์ใจในการเข้าเมืองของประเทศเหล่านั้น  โดยการเข้าเมืองจะต้องมีความถูกต้อง ไม่ใช่ไปเพื่อลักลอบอยู่เลย

02

การวางแผนเรื่องเวลา

แต่ละประเทศมีจำนวนคนเข้าเมืองมากน้อยต่างกัน ประเทศที่มีคนขออนุญาตเข้าเมืองเยอะๆ อาจจะทำให้เวลาในการดำเนินการเรื่องเอกสารล่าช้าออกไป  วีซ่าบางประเภทขอยื่นได้ภายในระยะเวลาที่สั้น แต่วีซ่าบางประเภทอาจจะต้องใช้เวลาเป็นเดือนหรือมากกว่านั้นเพื่อทำการตรวจสอบข้อมูล  เผื่อเวลาเอาไว้มากๆ ควรยื่นก่อนเวลาเดินทางจริงอย่างช้า ประมาณ 3 เดือน 

03

ตรวจสอบประเภทวีซ่าที่จะขอยื่น

ต้องดูวัตถุประสงค์หลักที่จะไป และเลือกประเภทที่จะขอยื่นให้ถูกต้อง ค่าธรรมเนียมในการขอยื่นแต่ละประเภทอาจจะไม่เท่ากัน หากยื่นผิดประเภทจะโดนปฏิเสธการขอ นั่นหมายความว่าเสียเงินฟรี ขอคืนไม่ได้ ต้องยื่นใหม่