GO INTER TO EMBRACE YOUR KNOWLEDGE WITH WWW.DEKGOINTER.COM

สถิตินักเรียนทุนที่กำลังศึกษาด้วยทุนรัฐบาลไทย สำรวจปี 2560

สถิตินักเรียนทุน

ใครไปเรียนที่ไหนบ้าง มาดูกัน สถิตินี้เป็นการสำรวจจาก กพ. สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี พ.ศ. 2560 โดยจำนวนคนที่รายงานคือนักเรียนที่กำลังศึกษาในทุกระดับชั้นด้วยทุนของราชการ

%

ประเทศอังกฤษ

%

ประเทศสหรัฐอเมริกา

%

ประเทศญี่ปุ่น

นักเรียนไทยเรียนที่ประเทศไหนบ้าง 10 อันดับแรก

ข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการพลเรือน หรือ กพ. สิ้นสุดการสำรวจ 31 ธันวาคม  2560  แต่ละปีลำดับของการจัดอันดับอาจมีการเปลี่ยนแปลงบ้าง เพราะมีผู้สำเร็จการศึกษาและขอทุนไปเรียนใหม่

อังกฤษ
สหรัฐอเมริกา
ญี่ปุ่น
ฝรั่งเศส
ออสเตรเลีย
เนเธอแลนด์
เยอรมันนี
ไทย
แคนาดา
เดนมาร์ก

    เด็กโกอินเตอร์

ทิ้งข้อความไว้